kct.cz

1.1 Úprava stránky z administrace

1.2 Úprava stránky z front-endu

2.1 Úprava úvodní stránky – změna textu

Úpravu je možné provést z administrace stránky nebo front-endu, viz bod 1.1 a 1.2

2.2 Úprava úvodní stránky – změna pořadí bloků

Úpravu je možné provést z administrace stránky nebo front-endu, viz bod 1.1 a 1.2

3.1 Přidání stránky do menu

3.2 Odstranění stránky z menu

4.1 Vytvoření nového jednoduchého produktu

4.1.1 Vytvoření nového produktu v administraci

4.1.2 Vytvoření nového produktu na front-endu (stránce)

4.1.3 Vytvoření nového produktu – jednoduchý produkt

!Pro zveřejnění produktu je nutné kliknout na Publikovat (vpravo nahoře).

4.2 Vytvoření nového produktu s variantami

4.2.1 Vytvoření nového produktu v administraci

4.2.2 Vytvoření nového produktu na front-endu (stránce)

4.2.3 Vytvoření nového produktu – produkt s variantami

4.2.3.1 Navolení vlastností u produktu s variantami

4.2.3.2 Vytvoření (a odstranění) variant produktu

!Pro zveřejnění produktu je nutné kliknout na Publikovat (vpravo nahoře).

4.3 Úprava jednoduchého produktu

4.3.1 Úprava produktu v administraci

4.3.2 Úprava produktu na front-endu (stránce)

4.3.3 Úprava jednoduchého produktu – cena

4.3.4 Úprava jednoduchého produktu – text

4.3.5 Úprava jednoduchého produktu – fotografie produktu

4.4 Úprava produktu s variantami

Produkt je možné upravit z administrace nebo z front-endu, viz body č. 4.3.1 a 4.3.2

4.4.1 Úprava produktu s variantami – text

4.4.2 Úprava produktu s variantami – cena

4.4.3 Úprava produktu s variantami – přidání/odebrání vlastností

4.4.4 Úprava produktu s variantami – přidání/odebrání varianty

4.4.5 Úprava produktu s variantami – přidání/odebrání fotografie produktu

4.5 Rychlé a hromadné úpravy produktu

4.5.1 Rychlé úpravy produktu:

4.5.2 Hromadné úpravy produktu

5 Správa kategorií v e-shopu

6 Správa vlastností produktů

7. Založení nového uživatele

8.1 Přidání nové chaty

!Pro zveřejnění chaty je nutné kliknout na Publikovat (vpravo nahoře).

8.2 Úprava textů stávající chaty

Úpravy je možné provádět z administrace:

nebo z front-endu:

8.3 Přidání/smazání fotografie

Úpravy je možné provádět z administrace:

nebo z front-endu:

9.1 Přidání partnera

9.2 Úprava loga a linku partnera