vyšijuto.cz

1. Vložení dalších obrázků do galerie

A. Vložte do článku novou galerii stejným postupem, jako jste přidali tu původní

B. Otevřete editor HTML kódu

C. Označte všechen kód…

…a vložte jej do editoru http://editor.livegap.com/

D. Opravte obalovací div s class=“plus-gallery-wrap“ tak aby začínal na začátku, končil na konci a neobjevil se nikde uprostřed

E. Vložte texty k obrázkům

D. Vložte texty k obrázkům

Výsledný kód celý zkopírujte a vložte zpět do editoru HTML kódu a stránku uložte.