Nutrisimi

1. Vytvoření příspěvku

  1. Otevření administrace webu: lišta nalevo Příspěvky > Vytvořit nový příspěvek (zobrazí se při najetí myši na Příspěvky)
  2. Vložení článku, zvolení kategorie (rubriky) a vložení náhledového obrázku:

! po dokončení všech úprav stránku uložte kliknutím na tlačítko Publikovat

2. Úprava textu na stránce

  1. Otevření editoru stránky:
    a. ze stránky: horní lišta odkaz Upravit stránku
    b. z administrace: lišta nalevo Stránky > Přehled stránek > Upravit (zobrazí se při najetí myši na konkrétní stránku)
  2. Úprava konkrétního obsahového bloku:

! po dokončení všech úprav stránku uložte kliknutím na tlačítko Aktualizovat
i Podobným intuitivním způsobem se upravuje veškerý obsah stránek (obrázky, tabulky, média atd.)

3. Přidání položky do menu